Skip to main content
VAD vormingen ,

Oefendag Motiverende Gespreksvoering – maart 2024

Nam je deel aan een basisvorming Motiverende Gespreksvoering of een train de trainer? Kom dan je vaardigheden verder inoefenen.

Om Motiverende Gespreksvoering te leren, is oefenen essentieel. In deze dag maken we daar volop ruimte voor. Welk proces of welke gespreksvaardigheid wil jij beter onder de knie krijgen? Je krijgt de gelegenheid hiermee in een veilige omgeving te oefenen en constructieve feedback te krijgen.

Hoe gaan we aan de slag?

We delen de dag in 5 blokken in: de Geest van Motiverende gespreksvoering en de processen Engageren, Focussen, Ontlokken en Plannen.

Nadat we samen de geest of het proces opgefrist hebben, gaan we in groepjes oefenen. Je krijgt de kans een specifieke gespreksvaardigheid binnen een proces te oefenen of te oefenen op een proces als geheel, met de inzet van verschillende gespreksvaardigheden.

Heb je een train de trainer gevolgd? Dan kan je er (ook) voor kiezen om het begeleiden van deze oefengesprekken te oefenen.

Na inschrijving zullen we je vragen waarop jij wilt oefenen. We proberen zo veel mogelijk met ieders leerdoel rekening te houden.

Wij waken over een veilig kader, waarin we elkaar constructieve feedback geven.

Doelpubliek

Hulpverleners en preventiewerkers die deelgenomen hebben aan een driedaagse basisvorming of een train de trainer Motiverende Gespreksvoering


min. 12 en max. 18 deelnemers
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Niki De Prijcker, hoofdverpleegkundige, PC Sint-Hiëronymus - Joke Claessens, stafmedewerker, VAD - Joyce Borremans, stafmedewerker, VAD


Vragen over vormingen ?