Skip to main content
VAD vormingen ,

Oplossingsgericht werken met mensen met een verslaving

Oplossingsgericht werken is een succesvolle aanpak voor een positieve verandering bij mensen met verslaving. De eigen competenties van de verslaafde cliënt worden door de hulpverlener naar boven gehaald, waarbij doelen en behoeften van de cliënt zelf centraal staan. Oplossingsgericht denken en werken biedt hiervoor de handvatten.

In de voormiddag laten we je kennismaken met wat oplossingsgericht werken juist inhoudt en betekent. De visie van oplossingsgericht werken gaat ervan uit dat ieder mens altijd eigen competenties of krachtbronnen ter beschikking heeft, hoe complex en wanhopig een situatie ook moge zijn. De focus bij oplossingsgericht werken ligt op de gewenste situatie. In de begeleiding benadruk je de reeds bereikte successen van de cliënt en zet je de competenties en mogelijkheden van de cliënt in de verf. Doelen worden daarbij zeer concreet en haalbaar geformuleerd.

In de namiddag gaan we concreter in op wat oplossingsgericht werken kan betekenen voor en in de verslavingszorg en hoe er aan de slag kan gegaan worden met oplossingsgerichte visie en methodieken.

Doelpubliek

Hulpverleners in de verslavingszorg, hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen


Maximum 16
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Erwin De Bisscop, Polyklinisch OntwenningsCentrum (P0C), AZ Sint Jan Brugge - Els Devriendt, Kasteelplus, PZ Karus, Sint-Denijs-Westrem


Vragen over vormingen ?