Skip to main content
VAD vormingen ,

Praktijkvoorbeelden van familiegerichte aanpak

Na de vorming 'Familiegericht werken' gaan we in deze module verder in op voorbeelden uit de praktijk.

In deze sessie worden jullie verder vertrouwd gemaakt met methodieken gericht op ouderschap en druggebruik, met als doel effectieve ondersteuning van ouders in hun ouderrol. Daarnaast wordt inzicht geboden in methodieken ter ondersteuning van ouders met kinderen die drugs gebruiken. De focus ligt op het aanreiken van tools om op een constructieve wijze ouders te begeleiden in beide situaties.

Doelpubliek

Hulpverleners in de verslavingszorg Hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen

Gewenste ervaring:

Hulpverleners die beginnende zijn in het werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen.


De sprekers

Peter Didelez, ADIC Antwerpen - Tomas Van Reybrouck, CGG Adentro Gent - Getuigenis van een ouder


Vragen over vormingen ?