Skip to main content
VAD vormingen , Verdiepende vormingen ,

Psychoactieve medicatie in de ouderenzorg

Het gebruik van psychoactieve medicatie in de ouderenzorg is hoog. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de problematiek. Deze vorming kan je als preventiewerker TAD of hulpverlener ondersteunen in advies- en consultvragen of het uitwerken van een psychofarmacabeleid.

Psychoactieve medicatie wordt bij ouderen om verschillende redenen gebruikt of voorgeschreven. Maar daarom worden ze niet altijd oordeelkundig gebruikt. Als preventiewerker of hulpverlener werk je mee aan het voorkomen van problemen ten gevolge van het gebruik van psychoactieve medicatie.  In deze vorming staan we stil bij het gebruik van psychoactieve medicatie bij ouderen. We zoemen dieper in op het onoordeelkundig gebruik en zien hoe het effectief en efficiënt wordt gebruikt. Als laatste is er aandacht voor een preventieve aanpak. 

De inhoud wordt in maart verder verfijnt. 

Heeft u geen basiskennis over psychoactieve medicatie in de ouderenzorg? Schrijf u dan in voor de basisvorming psychoactieve medicatie van 1 juni 2023.

Doelpubliek

Preventiewerkers alcohol en andere drugs & Hulpverleners CGG Ouderenteam

Gewenste ervaring:

Basiskennis psychoactieve medicatie. Heeft u geen basiskennis? Schrijf u dan in voor de basisvorming psychoactieve medicatie van 1 juni 2023.


Max 18 deelnemers

De sprekers

Laurine Peeters, Psycholoog WZC Leiehome


Vragen over vormingen ?