Skip to main content
VAD vormingen , Verdiepende vormingen ,

Seks & drugs: de aanpak van chemseks in hulpverlening

Eind 2020 en 2021 organiseerde VAD, in samenwerking met Sensoa en het Instituut voor Tropische Geneeskunde, een eerste reeks webinars over chemseks. In deze live vorming gaan we dieper in op enkele aspecten die beknopt werden behandeld in de webinars.

Deze vorming focust zich op het begrijpen van seks onder invloed van drugs, en biedt handvaten voor hulpverleners om aan de slag te gaan met cliënten die aan chemseks doen.

In de voormiddag bespreken we de epidemiologie en context van geseksualiseerd middelengebruik. Hierbij gaat het om een overzicht van degenen die seks met drugs combineren en hun motivaties. Het ‘farmacosekswiel’ wordt gebruikt om de voornaamste effecten, neveneffecten en gebruiksmethoden per drugcategorie te bespreken. We geven ook inzicht in de sociale context en de seksualiteitsbeleving van homoseksuele mannen vanuit een historisch en sociologisch perspectief. 

In de namiddag maken we de brug naar hulpverlening. We starten met een getuigenis van een ervaringsdeskundige. Hij schetst en reflecteert over het verloop van zijn persoonlijke chemsekstraject, zijn motivaties om verandering te bewerkstelligen en de elementen van zorg en ondersteuning die hem geholpen hebben. Vervolgens vertellen drie hulpverleners vanuit hun eigen perspectief (medisch, psychologisch, seksuologisch) over hun ervaring met de begeleiding van mensen die aan chemseks doen. De nadruk zal hierbij zeker liggen op praktijkvoorbeelden en concrete handvaten om met deze cliënten aan de slag te gaan. 

Doelpubliek

Hulpverleners in de verslavingszorg, hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen, begeleiders van vroeginterventie bij jongeren die alcohol en andere drugs gebruiken, psychologen en seksuologen die ervaring hebben met mensen die aan chemseks doen of die er zich in willen verdiepen.

Gewenste ervaring:

Basiskennis over chemseks is een plus, maar geen must.


Minimum 10 en maximum 50
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Jochen Schrooten, criminoloog, VAD - Tiny Devriendt, integratief psychotherapeut, VAD - Wim Vanden Berghe, socioloog, ITG - Corinne Herrijgers, socioloog, ITG - Bram Criel, ervaringsdeskundige - Tom Platteau, seksuoloog, ITG - Bart Anseeuw, zelfstandig therapeut - Fredrick Van Der Sypt, verslavingsarts, De Sleutel


Vragen over vormingen ?