Skip to main content
Train-de-trainers , VAD vormingen ,

Train-de-trainer motiverende gespreksvoering

Ben je alcohol- en drughulpverlener of preventiewerker TAD en wil je je (verder) bekwamen in het begeleiden van het leerproces van motiverende gespreksvoering (MGV), toegepast bij middelenproblemen? In deze training krijg je inzicht in wat er nodig is om MGV-vaardigheden aan te leren en te blijven ontwikkelen. 

In deze train de trainer ga je actief aan de slag door methodieken te ervaren en zelf uit te proberen. Je krijgt de gelegenheid om eigen leerdoelen en ervaringen in te brengen.

Topics die aan bod zullen komen: hoe geef je een introductie in Motiverende gespreksvoering? Hoe stel je een basisvorming samen? Hoe ondersteun je het verdere leerproces?

Inhoudelijk baseren we ons in deze train de trainer op de volledig herwerkte, derde editie van het standaardwerk van Miller & Rollnick ‘Motivational interviewing: helping people change’.

Je ontvangt de uitgebreide trainersmap ‘Motiverende gespreksvoering in de alcohol- en drughulpverlening’, een leidraad en plukboek voor het samenstellen en begeleiden van trainingen over MGV bij middelenproblemen. Bij deze map horen ook video’s met demonstratiegesprekken.

Doelpubliek

Preventiewerkers alcohol en andere drugs (CGG, intergemeentelijk, lokaal); Hulpverleners in de verslavingszorg

Gewenste ervaring:

Je volgde eerder al de basisopleiding motiverende gespreksvoering


Minimum 8 en max. 14 deelnemers

De sprekers

Joke Claessens en Joyce Borremans, stafmedewerkers VAD


Vragen over vormingen ?