Skip to main content
Ervaringsuitwisseling , VAD vormingen ,

Trefdag voor ervaringsdeskundige begeleiders

Ben jij als ervaringsdeskundige begeleider aan de slag met cliënten? Neem dan deel aan onze uitwisselingsdag!

Met deze bijeenkomst willen we een gelegenheid creëren voor ervaringsdeskundige begeleiders – die aan de slag zijn als coach, begeleider of therapeut, al dan niet binnen een voorziening – om elkaar te ontmoeten en inzichten en ervaringen te delen. Een uitwisseling van ideeën en ervaringen met collega’s kan een waardevolle bron van groei zijn.

Voor VAD is ervaringsdeskundigheid een belangrijk thema. Met deze bijeenkomst willen we ook de samenwerking tussen ervaringsdeskundige begeleiders en VAD bevorderen, en nagaan hoe we elkaar kunnen ondersteunen, inspireren en versterken.

Deze dag staat in het teken van onderwerpen die relevant zijn voor het werk als ervaringsdeskundige begeleider. We zetten in op ontmoeting om elkaar in alle diversiteit te leren kennen. Daarnaast zetten we in op uitwisseling en denken we samen na over thema’s zoals: sterktes en uitdagingen, ondersteuning, zichtbaarheid en positionering van ervaringsdeskundige begeleiders. We willen van jullie horen over deze onderwerpen! Zet jij je vanuit je ervaringsdeskundigheid in voor cliënten? Schrijf je snel in en geef vooraf meer richting aan de discussie via deze bevraging.

Dit initiatief is een opvolging van de ervaringsuitwisselingsdag die in oktober 2022 georganiseerd werd. Met deze initiatieven wil VAD ervaringsdeskundigen, hulpverleners en andere professionals samenbrengen om van elkaar te leren. 

Doelpubliek

Mensen die vanuit hun ervaringsdeskundigheid andere mensen begeleiden als coach, begeleider of therapeut, al dan niet binnen een voorziening

Gewenste ervaring:

Deze dag is gericht op ontmoeting en uitwisseling, er wordt van iedere deelnemer een actieve inbreng verwacht. Om de dag en gesprekstafels voor te bereiden, vragen we graag op voorhand jouw input via een korte vragenlijst. De antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt.


Minimum 16 en maximum 32 deelnemers
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

De uitwisselingsdag wordt gezamenlijk mogelijk gemaakt door Femke Wijgaerts, stafmedewerker VAD Geert Van Bastelaere, ervarings- en lichaamsgericht therapeut/groepsbegeleider De Sleutel. Geert Verstuyf, stafmedewerker VAD Jani Pestana, stafmedewerker VAD Luc Rombaut, alcohol- en drugscoach / directeur Drugstories Michelle Van Impe, stafmedewerker VAD Myriam Bruyninckx, ervaringsdeskundig psychotherapeut


Vragen over vormingen ?