Skip to main content
VAD vormingen ,

Tweejarige opleiding tot hulpverlener bij alcohol- en andere drugproblemen 2023 – 2024 tweede cursusjaar

Deze uitgebreide opleiding biedt inzichten in de problematiek van verslaving en handvatten voor de professionele aanpak ervan.

Tijdens deze opleiding verbreed je als hulpverlener je theoretische kennis, ontwikkel je je vaardigheden verder en reflecteer je in kleine groepjes over je attitude in functie van het werken met mensen met middelenproblemen.

De opleiding zet in op het verwerven van inzichten in de problematiek van verslaving en de professionele aanpak ervan. De opleiding is opgebouwd uit verschillende inhoudelijke blokken:

 • inleidende begrippen (MMM-model, interventiecontinuüm, …)
 • productinfo (neurobiologie, overzicht middelen/gokken/gamen, productspecifieke gevolgen en -behandeling…)
 • omgaan met de doelgroep (motiverende gespreksvoering, terugvalpreventie, herstelgericht werken …)
 • omgaan met familie en andere naastbetrokkenen
 • kwaliteitsvol werken
 • aandacht voor specifieke en/of kwetsbare groepen (dubbele diagnose, cultuursensitiviteit, verstandelijke beperking, …)

Lees hier alles over deelnemen aan de Tweejarige opleiding.

Vaste modules voor dit tweede jaar

Omgaan met familie

26/01 en 9/02/2024: Familiegericht werken bij problematisch middelengebruik

27/02/2024: Praktijkvoorbeelden van familiegerichte aanpak

Omgaan met kwetsbare doelgroepen

16/04/2024: Veelkleurige zorg en diversiteit(s) denken in de verslavingszorg

Dubbeldiagnosereeks (zie keuzemodules programma)

26/09/2024: Middelengebruik bij personen met een verstandelijke beperking (26/9)

Omgaan met de doelgroep

7/05/2024: Herstelgerichte aanpak: een bezoek aan Villa Voortman (Gent)

28/05/2024: Follow-up Motiverende Gespreksvoering

Kwaliteitsvol werken

12/06 en 21/06/2024: Kwaliteitsvol werken in de verslavingszorg

Zelfreflectie

Supervisie in kleine groepen

Verwerkingsopdracht (deadline 30/11, bespreking 17/12)

 • Keuzemodules
  5 dagen opleiding te kiezen uit onderstaande reeks, waarvan minstens 3 dagen uit de modules van de Dubbele Diagnosereeks
 • Dubbele Diagnosereeks
  3/05/2024: ASS (autisme) en verslaving
  7/06/2024: Psychotische gevoeligheid en middelenafhankelijkheid
  16/10/2024: ASS (autisme) en verslaving
  23/10/2024: Persoonlijkheidsstoornissen: brede focus & vanuit schematherapie
  6/11 & 7/11/2024: Trauma en verslaving
  Najaar 2024: ADHD en verslaving
  5/12/2024: Persoonlijkheidsstoornissen en verslaving: focus op anti-sociale persoonlijkheidsstoornissen & borderline
 • Andere keuzeopties
  Data te bevestigen: Kindreflex - 2 dagen
  4/10 en 11/10/2024: ACT (Acceptance & Commitment Therapy) & Verslaving
  Najaar 2024: Harm Reduction - 1 dag
  Najaar 2024: Oplossingsgericht werken en verslaving - 1 dag
  Najaar 2024: Psycho-educatie - 1 dag

Doelpubliek

Hulpverleners in de verslavingszorg. Hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen

Gewenste ervaring:

Hulpverleners die beginnende zijn in het werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen


min. 12 deelnemers en max. 25 deelnemers
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Diverse sprekers uit het werkveld


Vragen over vormingen ?