Skip to main content
VAD vormingen ,

Tweejarige opleiding tot hulpverlener bij alcohol- en andere drugproblemen 2024 – 2025 – eerste jaar

Deze uitgebreide opleiding biedt inzichten in de problematiek van verslaving en handvatten voor de professionele aanpak ervan.

Tijdens deze opleiding verbreed je als hulpverlener je theoretische kennis, ontwikkel je je vaardigheden verder en reflecteer je in kleine groepjes over je attitude in functie van het werken met mensen met middelenproblemen.

De opleiding zet in op het verwerven van inzichten in de problematiek van verslaving en de professionele aanpak ervan. De opleiding is opgebouwd uit verschillende inhoudelijke blokken:

 • inleidende begrippen (MMM-model, interventiecontinuüm, …)
 • productinfo (neurobiologie, overzicht middelen/gokken/gamen, productspecifieke gevolgen en -behandeling…)
 • omgaan met de doelgroep (motiverende gespreksvoering, terugvalpreventie, herstelgericht werken …)
 • omgaan met familie en andere naastbetrokkenen
 • kwaliteitsvol werken
 • aandacht voor specifieke en/of kwetsbare groepen (dubbele diagnose, cultuursensitiviteit, verstandelijke beperking, …)

Lees hier alles over deelnemen aan de Tweejarige opleiding.

 • Basisinfo
  20/02/2024: Kennismaking/praktische info & Inleiding in de problematiek
  29/02/2024: Interventiecontinuüm: situering van preventie, vroeginterventie en hulpverlening
 • Productinfo
  12/03/2024: Situering: Neurobiologie bij middelengebruik & Psycho-actieve medicatie
  28/03/2024: Alcohol
  19/04/2024: Illegale middelen
  30/04/2024: Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) & Gokken en gamen
 • Omgaan met de doelgroep
  21/05, 29/05 & 11/06/2024: Motiverende gespreksvoering
  24/09/2024: Herstelgericht denken en handelen
  Najaar 2024: Terugvalpreventie
 • Zelfreflectie
  Supervisie (supervisies in kleine groep, gekoppeld aan werkbezoeken). Data in onderling overleg: 4 x 4 uur op verplaatsing
  Verwerkingsopdracht 1 - deadline 15/01/2025
 • Keuzemodules (2 dagen opleiding naar keuze)
  4/10 & 11/10/2024 (2 dagen): ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en verslaving
  Najaar 2024 (1 dag): Harm Reduction
  19 november 2024 (1 dag): Oplossingsgericht werken
  22 november 2024 (1 dag): VAD–studiedag
  Najaar 2024 (1 dag): Psycho-educatie

Training Content

Doelpubliek

Hulpverleners in de verslavingszorg. Hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen

Gewenste ervaring:

Hulpverleners die beginnende zijn in het werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen


min. 12 deelnemers en max. 25 deelnemers
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Diverse sprekers uit het werkveld


Vragen over vormingen ?