Skip to main content
VAD vormingen , Verdiepende vormingen ,

Veelkleurige zorg en diversiteit(sdenken) in de verslavingszorg – voorjaar 2023

In deze opleiding wordt het belang van cultuursensitieve zorg verduidelijkt. Je krijgt als hulpverlener een aantal culturele vaardigheden aangereikt. We proberen je te prikkelen om met diverse culturen om te gaan. Ook je inzicht en kennis van bepaalde culturen en processen wordt aangescherpt. Er wordt ook stil gestaan bij eigen ervaringen met diversiteit. Telkens wordt er een link gelegd met verslavingsproblematiek.

Op de volgende vragen proberen we in deze opleiding een antwoord te geven:

  • Wat betekent het begrip diversiteit?
  • Wat is het belang van cultuursensitieve zorg?
  • Hoe omgaan met diversiteit?
  • Welke zijn de interculturele competenties van een hulpverlener?
  • Waarom zijn allochtonen een kwetsbare groep?
  • Wat is de betekenis en welke zijn de mogelijke oorzaken van druggebruik in de islamitische cultuur?
  • Wat is het islamitisch perspectief op geestelijke gezondheid en verslaving?
  • Hoe kunnen we de participatie van allochtone cliënten en de betrokkenheid van hun (familiale) context verhogen in de drughulpverlening?
  • Wat zijn specifieke culturele risicofactoren voor gebruik, misbruik en verslaving?

Doelpubliek

Hulpverleners in de verslavingszorg - Hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen - Preventiewerkers alcohol en andere drugs (CGG, intergemeentelijk, lokaal)


Max. 22 deelnemers
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Mohamed Benhaddou, De Sleutel en Moslim Adviespunt, Gent


Vragen over vormingen ?