Skip to main content
Studiedagen , VAD vormingen ,

VAD-studiedag 2023

De VAD-studiedag 2023 focust op strategieën om problemen als gevolg van alcohol- en ander druggebruik, gamen en gokken te voorkomen en te verhelpen.

Waarom doen we wat we doen? Waarom kiezen we voor die welbepaalde doelstelling en voor die specifieke doelgroep? Welke uitdagingen formuleert het werkveld voor ons? Hoe vertaalt dit zich in een concrete methodiek, aanpak en implementatie? We nemen een kijkje achter en ook voor de schermen van de preventie- en hulpverleningspraktijk. We luisteren naar en gaan in interactie met VAD-stafmedewerkers en -leden, ervaringsdeskundigen, buitenlandse voorbeelden en academici. Het interventiespectrum (continuüm) van Mrazek en Haggerty is onze leidraad.
Dit alles geeft meer inzicht in en handvatten voor de eigen praktijk.

Programma

9u00-9u30: Onthaal met koffie

9u30-9u35: Verwelkoming door de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits (videoboodschap)

9u35-10u00: Verwelkoming en inleiding op de studiedag aan de hand van het interventiespectrum (continuüm) van Mrazek en Haggerty

Katleen Peleman, directeur VAD
Marie-Claire Lambrechts, stafmedewerker VAD

10u10-11u40: Een maand zonder alcohol: preventiecampagne of maatschappelijk fenomeen?

Jonathan, Deleener, stafmedewerker VAD
Ebe Daems, stafmedewerker VAD
Tom Evenepoel, coördinator De Druglijn
Martijn Planken, medeoprichter en campagneleider ‘Ik pas’

Tournée Minérale, Ik Pas, Dry January, Sober October, … De manier waarop we als maatschappij naar alcohol kijken, evolueert. Campagnes die oproepen tot een periode zonder alcohol sluiten aan bij deze trend en versterken deze verder. Er zit wel verschil op: zo pakt Tournée Minérale het in België anders aan dan Ik Pas in Nederland. Beide campagneteams gunnen je elk een blik achter de schermen en gaan daarna in een dubbelgesprek in op enkele prangende vragen: Wie bereik je met een maand zonder alcohol? Degenen die het nodig hebben of de mensen die al goed bezig zijn? Zet je in op preventie of is het eerder vroeginterventie?

11u40-12u00: Koffiepauze

12u00-12u30: Is specifieke cocaïnepreventie nodig?

Eva Blomme, stafmedewerker VAD

Het cocaïnegebruik in België is de afgelopen jaren toegenomen, in het bijzonder in specifieke settings zoals werk en uitgaan. Parallel aan de toename in cocaïnegebruik, is het aantal behandelingsaanvragen voor cocaïneverslaving in de alcohol- en drughulpverlening toegenomen. Inzetten op preventie om (problematisch) cocaïnegebruik te voorkomen en terug te dringen, is daarom essentieel. Internationale voorbeelden hiervan zijn er amper. We presenteren de resultaten van het voorbereidende VAD-project en gaan in op de kennisclips over cocaïne.

12u30-13u30: Lunchpauze

13u30-14u30: Psycho-educatie, een doekje voor het bloeden of een waardevolle strategie?

Fabienne Vandensteen, psycholoog project KDO (Kinderen en Druggebruikende Ouders), MSOC Gent
Pieter Impe, gedragstherapeut/psycholoog & therapeutisch verantwoordelijke Kasteelplus (Alcohol- en Medicatie Unit), Karus
Wim Govaerts, Ervaringsdeskundige binnen Kasteelplus (Alcohol- en Medicatie Unit), Karus
Gilles Geeraerts
, stafmedewerker VAD
Joke Claessens, stafmedewerker VAD

Psycho-educatie over middelenproblemen en over het hulpverleningsaanbod neemt een belangrijke plaats in bij verschillende hulpverleningsvormen. Psycho-educatie kan er heel verschillend uitzien afhankelijk van de doelgroep (cliënt, omgeving), doel van de interventie en setting (ambulant, residentieel). VAD ontwikkelde daarom de voorbije jaren materialen om hulpverleners hierbij te ondersteunen. Maar lost psycho-educatie de verwachtingen wel in? Zowel vanuit de theorie als uit de praktijk (hulpverleners en ervaringsdeskundigen) proberen we hierop een antwoord te formuleren en dagen we je uit om hetzelfde te doen.

14u30-15u30: De impact van technologische evoluties binnen de gamesector op de aanpak voor het thema gamen

Dr. Anouk Tuijnman, Wetenschappelijk onderzoeker gamen, gokken en digitale balans, Trimbos-instituut
Dr. Max Birk, Assistant Professor in Human-Technology Interaction, Eindhoven University of Technology
Karen Vanmarcke, stafmedewerker VAD
Femke Wijgaerts, stafmedewerker VAD

De digitale evolutie raast als een sneltrein voorbij. Waar gamers vroeger één spel aankochten en talloze keren opnieuw uitspeelden op de console, lopen online games nu 24/7 door. Daarbij behoren het aankopen van skins, lootboxes en virtuele munten tot het verdienmodel van de game-industrie. We staan stil bij hoe de welzijns- en gezondheidsgerichte aanpak evolueert in dit veranderende landschap. Vervolgens volgt een toelichting over de impact van behavioural design in games op het gamegedrag en de tijd die gamers aan games spenderen. Welke strategieën kan het beleid nemen om negatieve gevolgen van gamedesign te voorkomen? Hoe kunnen we het gamedesign meer inzetten ten voordele van de gezondheid en het welzijn van de gamer en zijn omgeving?

Doelpubliek

Preventiewerkers alcohol en andere drugs (CGG, intergemeentelijk, lokaal); Logo-medewerkers TAD; Begeleiders van vroeginterventie bij jongeren die alcohol en andere drugs gebruiken; hulpverleners in de verslavingszorg; hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen; studenten


max. 300
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

zie programma


Vragen over vormingen ?