Skip to main content
Ervaringsuitwisseling , VAD vormingen ,

Webinar over Flakka

Flakka, de straatnaam voor a-PHP en/of a-PHiP, zorgt voor steeds meer problemen bij mensen die het beginnen te gebruiken. Dit webinar wil iedereen die mogelijks in professioneel verband in contact komt met het middel basiskennis en inzichten meegeven.

Flakka, de straatnaam voor a-PHP en/of a-PHiP, is een sterk stimulerend middel uit de groep van de synthetische cathinones. Deze nieuwe psychoactieve stof (NPS) is ongeveer een jaar geleden opnieuw op de markt verschenen en in bepaalde regio’s, met name diverse steden in West Vlaanderen, wordt dit middel meer en meer gebruikt. Gezien Flakka zeer krachtig is komen steeds meer mensen er mee in de problemen, wat in de eerste plaats leidt tot intoxicaties, ziekenhuisopnames en vragen voor behandeling van afhankelijkheid. Dit webinar heeft tot doel inzicht te geven in de stof, het gebruik, de intoxicaties, harm reduction- en behandelingsmogelijkheden. 

Doelpubliek

Iedereen die professioneel in contact kan komen met mensen die Flakka gebruiken, Preventiewerkers alcohol en andere drugs (CGG, intergemeentelijk, lokaal), Logo-medewerkers TAD, Begeleiders van vroeginterventie bij jongeren die alcohol en andere drugs gebruiken, Hulpverleners in de verslavingszorg, Hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen,


Onbeperkt

De sprekers

Maarten Degreef, toxicoloog, Sciensano, Brussel Urgentie-arts, AZ Delta, Roeselare Jelissa Boiy, verslavingsarts, Kompas, Roeselare Jochen Schrooten, criminoloog, VAD, Brussel


Vragen over vormingen ?