Skip to main content

Training categorie: Middelengebruik, preventie en hulpverlening

Middelengebruik in de jeugdhulp: signalen opmerken en bespreken

Alert zijn voor signalen van middelengebruik, risicovol gamen en gokken en deze bespreekbaar maken heeft dus een belangrijke preventieve waarde.

In deze online cursus gaan we in op:

  1. Het belang van alert zijn voor signalen en ze bespreekbaar maken
  2. Wat zijn signalen van middelengebruik, risicovol gamen en gokken?
  3. Hoe kan je ze opmerken?
  4. Hoe kan je ze bespreekbaar maken (aankaarten)?
  5. Hoe kan je de ernst ervan inschatten?
  6. Wat kan je daarbij helpen als jeugdhulpverlener?

Elke online cursus omvat verwerkingsvragen. Deze helpen om je de aangeleverde info eigen te maken.

Signalen opmerken, aankaarten en inschatten zijn de eerste stappen in een begeleidingsproces rond middelengebruik, risicovol gamen of gokken. 

De stappen ‘werken aan verandering’ en ‘ondersteuning tijdens/na externe hulpverlening’ vallen buiten deze online cursus. Wil je daar ook graag meer info over? Raadpleeg dan de inspiratiebox ‘Praten over middelengebruik, gamen en gokken. Inspiratiebox voor jeugdhulpverleners’. Je vindt in deze inspiratiebox ook heel wat kant- en klare gespreksmethodieken die je in elke stap van het begeleidingsproces kan inzetten.

Zwangerschap & middelengebruik

Deze online cursus gaat over middelengebruik bij een zwangerschapswens, tijdens de zwangerschap en in de borstvoedingsperiode. We gebruiken de term ‘middelengebruik’ voor het gebruik van alcohol en illegale drugs. We staan ook stil bij psychoactieve medicatie. Hieronder verstaan we slaap- en kalmeringsmiddelen, antidepressiva, antipsychotica en opioïde pijnstillers.

Motiverende gespreksvoering

We hopen je hiermee te inspireren. We maken deze gespreksstijl zo aanschouwelijk mogelijk met vele voorbeelden en helpen je de inhoud eigen te maken. Het is een theoretische introductie. Om deze gespreksstijl echt onder de knie te krijgen, is er meer dan een online cursus nodig. Het gaat om een houding en vaardigheden die je je slechts eigen kan maken met oefening en feedback op je eigen praktijk. Op het einde van deze vorming geven we een overzicht van ondersteuningsmaterialen en opleidingen.

Cursus afgerond? Via dit evaluatieformulier kan je ons laten weten wat je er van vond.

Drugs in de hersenen

In deze online cursus beantwoorden we de volgende vragen. Wat is de structuur van onze hersenen? Hoe werken de hersenen? Hoe beïnvloeden drugs de neurotransmitters? Welke hersengebieden spelen een belangrijke rol?

Daarna overlopen we enkele specifieke drugs en hun werking op de neurotransmitters. Als laatste staan we stil bij welke rol de hersenen spelen bij het ontstaan van een verslaving.

Cursus afgerond? Via dit evaluatieformulier kan je ons laten weten wat je er van vond.

Interventies bij middelengebruik

In deze online cursus staan we stil bij de diverse niveaus van de aanpak van middelengebruik en mogelijke problemen: preventie, vroeginterventie, hulpverlening, schadebeperking en maatschappelijke integratie. Een overzicht van alle bestaande werkingen rond middelengebruik in Vlaanderen, vind je in de VAD-doorverwijsgids.

De invloed van Mens, Middel en Milieu op druggebruik en drugproblemen

Wat zijn drugs? Hoe verdeelt het drugwiel drugs onder in zeven categorieën? Deze online cursus begint met het beantwoorden van deze basisvragen. Daarna staan we stil bij het MMM-model. Dat geeft het complex samenspel weer van risicofactoren en beschermende factoren. Elke online cursus omvat verwerkingsvragen. Deze helpen om je de aangeleverde info eigen te maken.

Ontstaan van middelgerelateerde en verslavingsproblemen

In deze online vorming gaan we gaan dieper in op de veranderingen in het brein die er bij sommigen toe leiden dat ze de controle over hun gebruik verliezen. We bekijken welke factoren kunnen leiden naar een middelengerelateerde stoornis, en welke factoren die stoornis in stand houden. Ten slotte gaan we in op de officiële classificaties van middelengerelateerde stoornissen volgens de ICD-11 en DSM-5. Elke online cursus omvat verwerkingsvragen. Deze helpen om je de aangeleverde info eigen te maken.