Skip to main content

Training categorie: Train-de-trainers

Train-de-trainer motiverende gespreksvoering

In deze train de trainer ga je actief aan de slag door methodieken te ervaren en zelf uit te proberen. Je krijgt de gelegenheid om eigen leerdoelen en ervaringen in te brengen.

Topics die aan bod zullen komen: hoe geef je een introductie in Motiverende gespreksvoering? Hoe stel je een basisvorming samen? Hoe ondersteun je het verdere leerproces?

Inhoudelijk baseren we ons in deze train de trainer op de volledig herwerkte, derde editie van het standaardwerk van Miller & Rollnick ‘Motivational interviewing: helping people change’.

Je ontvangt de uitgebreide trainersmap ‘Motiverende gespreksvoering in de alcohol- en drughulpverlening’, een leidraad en plukboek voor het samenstellen en begeleiden van trainingen over MGV bij middelenproblemen. Bij deze map horen ook video’s met demonstratiegesprekken.