Training tag: verborgen

Werken met ervaringskennis en –deskundigheid in de verslavingssector

VAD krijgt als expertisecentrum verschillende vragen vanuit het werkveld omtrent dit thema.
Daarom organiseren we dit moment van ontmoeting om ervaringen en visies uit te wisselen. Het doel is om vanuit kruisbestuiving samen kritisch na te denken over wat er actueel gebeurt in het werkveld.

We namen hiervoor Jessica De Maeyer en Tijs Van Steenberghe (EQUALITY// ResearchCollective – HoGent) onder de arm. Zij gingen vanuit hun praktijkgericht onderzoek, in het verleden uitvoerig in gesprek met teams uit de GGZ en verslavingszorg. Inleidend gaan ze in op enkele centrale vraagstukken en knelpunten in het werken met ervaringskennis en –deskundigheid:

  • Waarom is (de erkenning van) ervaringskennis belangrijk in de historiek van de verslavingssector?
  • Waar gaat ervaringskennis eigenlijk over?
  • Zijn het nu ervaringsdeskundigen, ervaringswerkers of gewoon professionals (met ervaringskennis)?
  • Wat zijn de rollen van ervaringsdeskundigen?

In het gedeelte van ervaringsuitwisseling, gemodereerd door Jessica De Maeyer en Tijs Van Steenberghe werken we met gesprekstafels van ongeveer 8 personen met telkens een centrale stelling of thema.

Ervaringsuitwisselingsdag ‘Omgaan met alcohol- en drugproblemen in Beschut Wonen’-Zelzate

In de inleidende plenaire sessies geven de CGG-preventiewerkers enkele gangbare kaders mee over verslavingsproblematiek en stellen ze de pijlers van een alcohol- en drugbeleid in Beschut Wonen voor.
Daarna wordt van iedere deelnemer een actieve inbreng verwacht in de themagerichte gesprekstafels die worden ingeleid door begeleiders van de organiserende diensten BW. 

Webinar terugvalpreventie

Verslaving is vaak een langdurige problematiek waar terugval deel van uitmaakt. Terugvalpreventie is dan ook een basisstrategie in de hulpverlening bij verslavingsproblemen. Met terugvalpreventie help je patiënten inzicht krijgen in hun terugvalproces en vaardigheden ontwikkelen om abstinentie of verminderd gebruik te behouden en het risico op terugval te beperken. Deze interventies zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie.
In deze webinar lichten we de elementen van het terugvalproces toe en welke interventies daarop ingrijpen. We illustreren dit aan de hand van methodieken uit het ‘Basismateriaal voor terugvalpreventie bij problemen met middelengebruik, gamen of gokken’.

Vorming op maat: Use the group, interactief werken in preventie [Dit is een test]

Voor effectieve preventie is het nodig, goed getraind is. Of het programma (van strategie) nu op kinderen, jongeren, ouders, professionals van beleidsmakers gericht, niet eenvoudige educatieve interventies is training. Als preventiewerker sta centraal in het geven van dergelijke opleidingen. Maar… waar en waarin traint de trainer zich?

In deze trainingsdag Gebruik de groep geven we je de kans ideeën en technieken op te doen en vooral ervaren om interactief te werken. Interactief vatten we breder op dan in discussie te kunnen gaan met de groep. Het is je deelnemers met elkaar aan het werk te laten gaan. Dat is zeker niet enkel nuttig voor als je met jongeren aan de slag gaat, maar evengoed met volwassenen en ook in eerder gevormde instellingen.

Verbinden van doelstellingen aan werkwijze, methode om in groepen te verdelen en werkinstructies te geven, kennis maken en het breken, rekening houden met risiconiveau van een vraag van opdracht, onderling feedback geven, actieve werkvormen van spelvormen starten, het klimaat van veiligheid van dynamiek in een groep uitbreiden, … hier werken we rond in Use the group.

De trainingsdag is, hoe kan het anders, van actieve en interactieve aard. Je leert door te doen. Evengoed doet de trainer uit de doeken waarom we op deze manier werken, hoe je voorbereid en opbouwt, wat de grondgedachte is van de spel- of werkvormen. Ook de basis van interactief werken als component van evidence based preventie lichten we toe. Je hebt volop de kans om inbreng te doen, vragen te stellen en mee te zoeken naar toepassingsmogelijkheden.

Vorming op maat: Nudging in de preventiepraktijk

In deze inspirerende workshop zal Reinout Van Zandycke enkele van de meest effectieve technieken uit de gedragswetenschappen delen om je communicatie en inhoudelijke aanpak efficiënter te maken. Het gaat om eenvoudige trucjes die een groot verschil kunnen betekenen. Als ondernemer, auteur en docent in nudging en neuromarketing verzamelde Reinout al meer dan 1000 onderbouwde cases. Verwacht je dus aan een luchtige workshop met veel inspirerende voorbeelden om er onmiddellijk zelf mee aan de slag te gaan.

Speciaal voor deze vorming op maat zal Reinout ook enkele exclusieve cases omtrent preventie delen.

Safe ‘n Sound – Basisvorming W2

Deze opleiding is verplicht als je wilt deelnemen aan de tweede vormingsdag van de basisopleiding van Safe ‘n Sound. Deze opleiding staat stil bij de thema’s productinfo, gehoorschade en seksualiteit.

Safe ‘n Sound – Basisvorming W1

Ben je nieuw bij ons project of volg je binnenkort onze basisvorming? Dan is deze online vorming van Safe ‘n Sound een must voor jou. Deze vorming staat stil bij de thema’s harm reduction, Safe ‘n Sound (als project), de partners van Safe ‘n Sound en een aantal sociale vaardigheden.

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze vormingen en aankondigingen