Skip to main content

Training categorie: Ervaringsuitwisseling

Trefdag voor ervaringsdeskundige begeleiders

Met deze bijeenkomst willen we een gelegenheid creëren voor ervaringsdeskundige begeleiders – die aan de slag zijn als coach, begeleider of therapeut, al dan niet binnen een voorziening – om elkaar te ontmoeten en inzichten en ervaringen te delen. Een uitwisseling van ideeën en ervaringen met collega’s kan een waardevolle bron van groei zijn.

Voor VAD is ervaringsdeskundigheid een belangrijk thema. Met deze bijeenkomst willen we ook de samenwerking tussen ervaringsdeskundige begeleiders en VAD bevorderen, en nagaan hoe we elkaar kunnen ondersteunen, inspireren en versterken.

Deze dag staat in het teken van onderwerpen die relevant zijn voor het werk als ervaringsdeskundige begeleider. We zetten in op ontmoeting om elkaar in alle diversiteit te leren kennen. Daarnaast zetten we in op uitwisseling en denken we samen na over thema’s zoals: sterktes en uitdagingen, ondersteuning, zichtbaarheid en positionering van ervaringsdeskundige begeleiders. We willen van jullie horen over deze onderwerpen! Zet jij je vanuit je ervaringsdeskundigheid in voor cliënten? Schrijf je snel in en geef vooraf meer richting aan de discussie via deze bevraging.

Dit initiatief is een opvolging van de ervaringsuitwisselingsdag die in oktober 2022 georganiseerd werd. Met deze initiatieven wil VAD ervaringsdeskundigen, hulpverleners en andere professionals samenbrengen om van elkaar te leren. 

Webinar over Flakka

Flakka, de straatnaam voor a-PHP en/of a-PHiP, is een sterk stimulerend middel uit de groep van de synthetische cathinones. Deze nieuwe psychoactieve stof (NPS) is ongeveer een jaar geleden opnieuw op de markt verschenen en in bepaalde regio’s, met name diverse steden in West Vlaanderen, wordt dit middel meer en meer gebruikt. Gezien Flakka zeer krachtig is komen steeds meer mensen er mee in de problemen, wat in de eerste plaats leidt tot intoxicaties, ziekenhuisopnames en vragen voor behandeling van afhankelijkheid. Dit webinar heeft tot doel inzicht te geven in de stof, het gebruik, de intoxicaties, harm reduction- en behandelingsmogelijkheden.