Training categorie: Ervaringsuitwisseling

Motiverende Gespreksvoering – Uitwisselingsdag voor trainers

Om Motiverende Gespreksvoering te leren is oefenen van de vaardigheden essentieel. Een belangrijk instrument daarvoor zijn oefengesprekken en rollenspelen. In de verdiepende vorming op 22 februari 2022 kregen we heel wat informatie en tips om deelnemers optimaal te laten leren uit deze oefeningen.

In deze uitwisselingsdag willen we hierop doorgaan. We bouwen het programma op rond de vragen van de deelnemers. We wisselen tips uit en gaan oefenen. We maken ook ruimte om good practices in te brengen.

Deze dag staat ook open voor trainers die er niet bij waren op de vorming!

Ervaringsuitwisselingsdag ‘Omgaan met alcohol- en drugproblemen in Beschut Wonen’-Zelzate

In de inleidende plenaire sessies geven de CGG-preventiewerkers enkele gangbare kaders mee over verslavingsproblematiek en stellen ze de pijlers van een alcohol- en drugbeleid in Beschut Wonen voor.
Daarna wordt van iedere deelnemer een actieve inbreng verwacht in de themagerichte gesprekstafels die worden ingeleid door begeleiders van de organiserende diensten BW. 

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze vormingen en aankondigingen