Skip to main content

Locatie: Op locatie

Mijn cliënt en middelengebruik, gamen en gokken

Iedereen kan in contact komen met middelengebruik, gamen en gokken. Ook mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen nieuwsgierig zijn en experimenteren of regelmatig alcohol drinken, cannabis of andere middelen gebruiken, gamen of gokken.

In deze opleiding ontdek je:

  • enkele basiskaders die je helpen om:
    • een zicht te krijgen op het ontstaan en het verloop van een middelenproblematiek, de specifieke kwetsbaarheden van cliënten met een beperking, de impact van middelengebruik op de hersenen
    • in te schatten wanneer middelengebruik problematisch is en welke factoren daarin een rol spelen
  • Kom je meer te weten over de effecten en risico’s van middelengebruik, gamen en gokken en welke signalen wijzen op problematisch gebruik, gamen en gokken
  • Krijg je concrete tips om signalen op te merken, bespreekbaar te maken, de ernst in te schatten en om de motivatie tot veranderen te vergroten.
  • Ga je aan de slag met concrete gespreksmethodieken in een motiverende gespreksstijl

We werken zoveel mogelijk interactief aan de hand van toepassingsoefeningen en de bespreking van concrete situaties.

Supervisie tweejarige opleiding tot hulpverlener

In een supervisiegroep ligt de nadruk op het centraal stellen van onszelf als hulpverleners in de omgang met cliënten. We leren onze eigen kwaliteiten te identificeren, beperkingen te erkennen en deze om te zetten in werkpunten. Daarnaast verkennen we onze persoonlijke evolutie en ontwikkelen we vaardigheden om collega’s op een passende manier te bevragen en constructieve feedback te geven.

Supervisie tweejarige opleiding tot hulpverlener

In een supervisiegroep ligt de nadruk op het centraal stellen van onszelf als hulpverleners in de omgang met cliënten. We leren onze eigen kwaliteiten te identificeren, beperkingen te erkennen en deze om te zetten in werkpunten. Daarnaast verkennen we onze persoonlijke evolutie en ontwikkelen we vaardigheden om collega’s op een passende manier te bevragen en constructieve feedback te geven.

Supervisie tweejarige opleiding tot hulpverlener

In een supervisiegroep ligt de nadruk op het centraal stellen van onszelf als hulpverleners in de omgang met cliënten. We leren onze eigen kwaliteiten te identificeren, beperkingen te erkennen en deze om te zetten in werkpunten. Daarnaast verkennen we onze persoonlijke evolutie en ontwikkelen we vaardigheden om collega’s op een passende manier te bevragen en constructieve feedback te geven.

Supervisie tweejarige opleiding tot hulpverlener

In een supervisiegroep ligt de nadruk op het centraal stellen van onszelf als hulpverleners in de omgang met cliënten. We leren onze eigen kwaliteiten te identificeren, beperkingen te erkennen en deze om te zetten in werkpunten. Daarnaast verkennen we onze persoonlijke evolutie en ontwikkelen we vaardigheden om collega’s op een passende manier te bevragen en constructieve feedback te geven.

Supervisie tweejarige opleiding tot hulpverlener

In een supervisiegroep ligt de nadruk op het centraal stellen van onszelf als hulpverleners in de omgang met cliënten. We leren onze eigen kwaliteiten te identificeren, beperkingen te erkennen en deze om te zetten in werkpunten. Daarnaast verkennen we onze persoonlijke evolutie en ontwikkelen we vaardigheden om collega’s op een passende manier te bevragen en constructieve feedback te geven.

Supervisie tweejarige opleiding tot hulpverlener

In een supervisiegroep ligt de nadruk op het centraal stellen van onszelf als hulpverleners in de omgang met cliënten. We leren onze eigen kwaliteiten te identificeren, beperkingen te erkennen en deze om te zetten in werkpunten. Daarnaast verkennen we onze persoonlijke evolutie en ontwikkelen we vaardigheden om collega’s op een passende manier te bevragen en constructieve feedback te geven.

Supervisie tweejarige opleiding tot hulpverlener

In een supervisiegroep ligt de nadruk op het centraal stellen van onszelf als hulpverleners in de omgang met cliënten. We leren onze eigen kwaliteiten te identificeren, beperkingen te erkennen en deze om te zetten in werkpunten. Daarnaast verkennen we onze persoonlijke evolutie en ontwikkelen we vaardigheden om collega’s op een passende manier te bevragen en constructieve feedback te geven.

Basisvorming justitieassistenten

Binnen deze basisvorming verkennen we het complexe fenomeen van middelengebruik. We overlopen samen de belangrijkste factoren die een rol spelen bij gebruik en evolutie naar problematisch middelengebruik. Daarnaast krijgen jullie inzicht in de behoeften van mensen met problematisch middelengebruik en hoe het hulpverleningsaanbod hierop moet worden afgestemd.

Jullie maken ook kennis met de belangrijkste actoren in de alcohol- en drughulpverlening en we maken jullie vertrouwd met verschillende componenten in het omgaan met verslaafd gedrag, inclusief praktische handvatten voor de praktijk. Bovendien zullen we de geest van motiverende gespreksvoering verkennen, evenals strategieën voor terugval en terugvalpreventie.

Daarnaast bieden we online cursussen aan die jullie meer inzicht geven in verschillende soorten middelen, zoals alcohol, cannabis, opioïden, stimulantia & empathogenen, en gokken als gedragsverslaving. Hierbij bespreken we effecten, risico’s en beschikbare hulpopties.

VAD-studiedag

Wat maakt dat sommige lokale dynamieken de koers van het beleid wijzigen? Wat is daarvoor nodig? We zoomen in op good practices uit het werkveld met sprekers uit de hulpverlening, het preventiewerk en het beleid. Tijdens en na de lunch maken we tijd om te netwerken aan de hand van postersessies.

Zin om zelf een postersessie te geven? Via deze link vind je alle nodige info.