Skip to main content

Thema: Gokken

Mijn cliënt en middelengebruik, gamen en gokken

Iedereen kan in contact komen met middelengebruik, gamen en gokken. Ook mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen nieuwsgierig zijn en experimenteren of regelmatig alcohol drinken, cannabis of andere middelen gebruiken, gamen of gokken.

In deze opleiding ontdek je:

  • enkele basiskaders die je helpen om:
    • een zicht te krijgen op het ontstaan en het verloop van een middelenproblematiek, de specifieke kwetsbaarheden van cliënten met een beperking, de impact van middelengebruik op de hersenen
    • in te schatten wanneer middelengebruik problematisch is en welke factoren daarin een rol spelen
  • Kom je meer te weten over de effecten en risico’s van middelengebruik, gamen en gokken en welke signalen wijzen op problematisch gebruik, gamen en gokken
  • Krijg je concrete tips om signalen op te merken, bespreekbaar te maken, de ernst in te schatten en om de motivatie tot veranderen te vergroten.
  • Ga je aan de slag met concrete gespreksmethodieken in een motiverende gespreksstijl

We werken zoveel mogelijk interactief aan de hand van toepassingsoefeningen en de bespreking van concrete situaties.

Begeleiding bij gokproblemen – voor eerstelijnspsychologen

Een cliënt meldt zich aan met vage psychische klachten en je voelt aan dat er iets meer speelt. Misschien worstelt deze persoon met een gokproblematiek?

Gokproblemen gaan gepaard met ernstige verstoringen op persoonlijk, familiaal, sociaal, professioneel en financieel vlak. Mensen met gokproblemen ervaren vele drempels om hulp te zoeken, ondanks de schade voor hun gezondheid, de negatieve impact op hun relaties en het psychische lijden. Maak als eerstelijnspsycholoog hierin mee het verschil. 

Ontdek in deze interactieve vorming meer over de verborgen thematiek van gokproblemen: leer hoe je de subtiele signalen herkent die wijzen op een gokstoornis en krijg praktische handvaten om effectief te begeleiden en door te verwijzen.

Deze vorming maakt deel uit van een federaal project om eerstelijnspsychologen deskundiger te maken in het omgaan met cliënten met gokproblemen. Wie vragen heeft over het project, kan contact opnemen met Ciska Wybo (ciska.wybo@vad.be)

Aan de slag met het stappenplan en de analysetool. Van analyse naar beleid

Tijdens deze vorming wordt gefocust op de implementatie van het vernieuwde stappenplan ‘Omdat iedereen erbij wint. Samen voor een alcohol- en drugbeleid’. We bekijken stap voor stap welke rol een coach van een lokaal alcohol- en drugbeleid hierin kan opnemen. De vorming wordt doorspekt met tips en tricks vanuit het werkveld.

Een belangrijk element dat aan bod zal komen is de nieuw ontwikkelde analysetool om een brede lokale omgevingingsanalyse te maken. Hoe ziet deze tool er uit? Wat is het belang ervan? Hoe kan ik als coach aan de slag met de resultaten van een lokale omgevingsanalyse? …

Bekendmaking hernieuwde stappenplan en de brede omgevingsanalysetool lokaal beleid

In het eerste deel stellen we het vernieuwde stappenplan ‘Omdat iedereen erbij wint. Samen voor een lokaal alcohol- en drugbeleid’ en de nieuw ontwikkelde lokale analysetool voor. We kaderen  hierbij ook het gelopen traject dat onder meer bestond uit 2 pilootfasen. Waarom hebben we gemaakt wat voorligt en hoe zijn we hiertoe gekomen?

 Met de CGG preventiewerkers overlopen we daarna de procedures en het proces dat doorlopen dient te worden voor aanvang, tijdens en na het uitvoeren van een lokale omgevingsanalyse. 

Praten over middelengebruik, gamen en gokken: Inspiratiesessie voor jeugdhulpverleners

Tijdens dit webinar willen we jeugdhulpverleners inspireren om met jongeren in gesprek te gaan over middelengebruik, gamen en gokken. We maken daarbij gebruik van ‘Praten over middelengebruik, gamen en gokken. Inspiratiebox voor jeugdhulpverleners’. We lichten de basiskaders toe die in deze inspiratiebox aan bod komen en nemen je mee doorheen de gespreksmethodieken. Rode draad zijn de verschillende stappen in een begeleidingsproces.

Praten over middelengebruik, gamen en gokken: Inspiratiesessie voor jeugdhulpverleners

Tijdens dit webinar willen we jeugdhulpverleners inspireren om met jongeren in gesprek te gaan over middelengebruik, gamen en gokken. We maken daarbij gebruik van ‘Praten over middelengebruik, gamen en gokken. Inspiratiebox voor jeugdhulpverleners’. We lichten de basiskaders toe die in deze inspiratiebox aan bod komen en nemen je mee doorheen de gespreksmethodieken. Rode draad zijn de verschillende stappen in een begeleidingsproces.  

Basisvorming justitieassistenten

Binnen deze basisvorming verkennen we het complexe fenomeen van middelengebruik. We overlopen samen de belangrijkste factoren die een rol spelen bij gebruik en evolutie naar problematisch middelengebruik. Daarnaast krijgen jullie inzicht in de behoeften van mensen met problematisch middelengebruik en hoe het hulpverleningsaanbod hierop moet worden afgestemd.

Jullie maken ook kennis met de belangrijkste actoren in de alcohol- en drughulpverlening en we maken jullie vertrouwd met verschillende componenten in het omgaan met verslaafd gedrag, inclusief praktische handvatten voor de praktijk. Bovendien zullen we de geest van motiverende gespreksvoering verkennen, evenals strategieën voor terugval en terugvalpreventie.

Daarnaast bieden we online cursussen aan die jullie meer inzicht geven in verschillende soorten middelen, zoals alcohol, cannabis, opioïden, stimulantia & empathogenen, en gokken als gedragsverslaving. Hierbij bespreken we effecten, risico’s en beschikbare hulpopties.

Begeleiding bij gokproblemen – voor eerstelijnspsychologen

Een cliënt meldt zich aan met vage psychische klachten en je voelt aan dat er iets meer speelt. Misschien worstelt deze persoon met een gokproblematiek?

Gokproblemen gaan gepaard met ernstige verstoringen op persoonlijk, familiaal, sociaal, professioneel en financieel vlak. Mensen met gokproblemen ervaren vele drempels om hulp te zoeken, ondanks de schade voor hun gezondheid, de negatieve impact op hun relaties en het psychische lijden. Maak als eerstelijnspsycholoog hierin mee het verschil. 

Ontdek in deze interactieve vorming meer over de verborgen thematiek van gokproblemen: leer hoe je de subtiele signalen herkent die wijzen op een gokstoornis en krijg praktische handvaten om effectief te begeleiden en door te verwijzen.

Deze vorming maakt deel uit van een federaal project om eerstelijnspsychologen deskundiger te maken in het omgaan met cliënten met gokproblemen. Deze sessie kadert binnen een testfase, en wij stellen de feedback van deelnemers zeer op prijs. Jouw inzichten zullen worden gebruikt om de vorming verder te verfijnen.

 Wie vragen heeft over het project, kan contact opnemen met Ciska Wybo (ciska.wybo@vad.be)

Train-de-trainer rond gokproblemen voor eerstelijnszorg

Deze train-de-trainer kadert binnen een federaal project om huisartsen en eerstelijnspsychologen deskundiger te maken in gokproblemen herkennen en bespreekbaar maken, en om personen met gokproblemen of een gokstoornis te begeleiden en door te verwijzen. 

Als deelnemer aan de train-de-trainer leer je hoe je huisartsen en eerstelijnspsychologen met een vorming deskundiger maakt in het werken rond gokken in de praktijk. Binnen het project worden een draaiboek en een presentatie uitgewerkt om zulke vormingen te geven. Tijdens de train-de-trainer krijg je achtergrond bij deze presentatie en het draaiboek voor de vorming. Ook mogelijke vragen worden toegelicht. 

Daarnaast bekijken we samen hoe we de uitrol van het project kunnen verduurzamen en implementatie kunnen garanderen. 

Team gokken van VAD (Femke Wijgaerts, Jolien Moernaut en Ciska Wybo) begeleidt deze dag, samen met twee experten die de training geven:

  • Frieda Matthys: em. prof. psychiatrie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en voormalig diensthoofd psychiatrie aan het UZ Brussel. Zij is voorzitter van Psyche vzw en lid van de Belgische Kansspelcommissie, met als belangrijkste focus de bescherming van de gokker. Zij is coauteur van het boek ‘Gokken is geen spel’. 
  • Ronny Willemen: maatschappelijk werker, ambulant therapeut bij Integra-Limburg en online therapeut bij OnlinePsyHulp (gokhulp.be). Hij heeft zich verdiept in de gokproblematiek en geeft vormingen rond gokverslaving. Hij is coauteur van het boek ‘Gokken is geen spel’.

 Wie vragen heeft over het project, kan contact opnemen met Ciska Wybo (ciska.wybo@vad.be)

Nieuwe Psycho-actieve stoffen (NPS) & Gokken en gamen

Het eerste deel zoomt in op een specifieke groep van middelen, namelijk de Nieuwe Psycho-actieve stoffen (NPS). In deze vorming hopen we een aantal van de vooroordelen rond NPS te ontkrachten. Bovendien zullen jullie meer openheid ervaren om gesprekken over NPS aan te gaan en een dieper inzicht verwerven in de wereld ervan. Daarnaast zal de vorming jullie beter informeren over de farmacologie ervan en besteden we bijzondere aandacht aan harm reduction in relatie tot NPS.

In het tweede deel van deze dag bouwen we aan een diepgaand begrip van gokken en gamen als gedragsverslavingen.  Deze kennis zal jullie niet alleen goed informeren, maar ook jullie bekwaamheid versterken om deze problematieken aan te pakken.