Skip to main content

Training tag: Online

Begeleiding bij gokproblemen – voor eerstelijnspsychologen

Een cliënt meldt zich aan met vage psychische klachten en je voelt aan dat er iets meer speelt. Misschien worstelt deze persoon met een gokproblematiek?

Gokproblemen gaan gepaard met ernstige verstoringen op persoonlijk, familiaal, sociaal, professioneel en financieel vlak. Mensen met gokproblemen ervaren vele drempels om hulp te zoeken, ondanks de schade voor hun gezondheid, de negatieve impact op hun relaties en het psychische lijden. Maak als eerstelijnspsycholoog hierin mee het verschil. 

Ontdek in deze interactieve vorming meer over de verborgen thematiek van gokproblemen: leer hoe je de subtiele signalen herkent die wijzen op een gokstoornis en krijg praktische handvaten om effectief te begeleiden en door te verwijzen.

Deze vorming maakt deel uit van een federaal project om eerstelijnspsychologen deskundiger te maken in het omgaan met cliënten met gokproblemen. Deze sessie kadert binnen een testfase, en wij stellen de feedback van deelnemers zeer op prijs. Jouw inzichten zullen worden gebruikt om de vorming verder te verfijnen.

 Wie vragen heeft over het project, kan contact opnemen met Ciska Wybo (ciska.wybo@vad.be)

Als kleine kinderen groot worden: e-learning en vragenuurtje

Als kinderen opgroeien stellen ouders zich vaak vragen over het gebruik van tabak, alcohol en andere drugs of over gamen. Als kleine kinderen groot worden is een concept voor een interactieve vorming over deze thema’s voor ouders van 10-15-jarigen.

Wil jij aan de slag met dit concept? Dan kan je de e-learning Als kleine kinderen groot worden volgen. Er is een versie over tabak, alcohol en andere drugs en een versie over gamen. Beide e-learnings duren elk ongeveer een uur, ze zijn gratis en je kan ze volgen waar en wanneer je wil. Je maakt kennis met de inhoud van de vorming voor ouders en je leert hoe je de verschillende methodieken (filmpjes, opdrachten,… ) kan inzetten om op een interactieve manier met ouders aan de slag te gaan. Tijdens de e-learning neem je het draaiboek erbij om meer achtergrondinfo te krijgen en inzage in de methodieken. 

Op 23 mei 2024 organiseren we een online vragenuurtje voor trainers die de e-learning gevolgd hebben en het draaiboek voor de vorming doorgenomen hebben, maar nog vragen hebben over de inhoud of aanpak van Als kleine kinderen groot worden. Dit kunnen zowel vragen zijn over de versie over tabak, alcohol en andere drugs als over de versie over gamen. 

Omgaan met alcohol- en andere verslavingsproblemen bij cliënten in de thuiszorg (online)

Thuiszorgmedewerkers worden regelmatig geconfronteerd met alcohol- of andere verslavingsproblemen bij cliënten. Cliënten stellen onder invloed grensoverschrijdend gedrag of zorgen voor overlast. Soms zijn er andere signalen die voor bezorgdheid zorgen, maar is het moeilijk om een inschatting te maken van de ernst van het gebruik. Of reageren cliënten negatief als medewerkers hierover willen praten.

Tijdens deze vorming: 

  • Krijg je kort de basics mee over de effecten en risico’s van alcohol en psychoactieve medicatie en staan we stil bij wanneer gebruik problematisch is.
  • Gaan we dieper in op signalen van problematisch gebruik en leer je hoe je deze kan herkennen.
  • Maak je kennis met de basishouding van motiverende gespreksvoering en gaan we aan de slag met een aantal concrete gesprekstips en -methodieken.
  • Bekijken we welke afspraken en regels er nodig zijn, zodat thuiszorgmedewerkers weten wat ze moeten doen wanneer ze geconfronteerd worden met deze problemen.
  • Krijg je enkele concrete handvatten en tips mee om een alcohol- en drugbeleid voor cliënten uit te werken en gaan we in gesprek over wat jouw rol en die van je medewerkers hierin kan zijn.

Naast theorie is er ruimte voorzien voor oefeningen en het uitwisselen van tips en ervaringen met elkaar.