Skip to main content

Locatie: Online

Online train-de-trainer Als kleine kinderen groot worden en aansluitend vragenuurtje

Als kinderen opgroeien stellen ouders zich vaak vragen over het gebruik van tabak, alcohol en andere drugs of over gamen. Als kleine kinderen groot worden is een concept voor een interactieve vorming over deze thema’s voor ouders van 10-15-jarigen. 

Wil jij aan de slag met dit concept? Dan kan je de online train-de-trainer volgen. Je maakt kennis met de inhoud van de vorming voor ouders, je leert hoe je de verschillende methodieken (filmpjes, opdrachten,… ) kan inzetten om op een interactieve manier met ouders aan de slag te gaan. Deze online train-de-trainer kan je volgen wanneer je wil.

Op 23 mei 2024 organiseren we een online vragenuurtje voor trainers die de online train-de-trainer gevolgd hebben, maar nog vragen hebben over de inhoud of aanpak van Als kleine kinderen groot worden.

Omgaan met alcohol- en andere verslavingsproblemen bij cliënten in de thuiszorg (online)

Thuiszorgmedewerkers worden regelmatig geconfronteerd met alcohol- of andere verslavingsproblemen bij cliënten. Cliënten stellen onder invloed grensoverschrijdend gedrag of zorgen voor overlast. Soms zijn er andere signalen die voor bezorgdheid zorgen, maar is het moeilijk om een inschatting te maken van de ernst van het gebruik. Of reageren cliënten negatief als medewerkers hierover willen praten.

Tijdens deze vorming: 

  • Krijg je kort de basics mee over de effecten en risico’s van alcohol en psychoactieve medicatie en staan we stil bij wanneer gebruik problematisch is.
  • Gaan we dieper in op signalen van problematisch gebruik en leer je hoe je deze kan herkennen.
  • Maak je kennis met de basishouding van motiverende gespreksvoering en gaan we aan de slag met een aantal concrete gesprekstips en -methodieken.
  • Bekijken we welke afspraken en regels er nodig zijn, zodat thuiszorgmedewerkers weten wat ze moeten doen wanneer ze geconfronteerd worden met deze problemen.
  • Krijg je enkele concrete handvatten en tips mee om een alcohol- en drugbeleid voor cliënten uit te werken en gaan we in gesprek over wat jouw rol en die van je medewerkers hierin kan zijn.

Naast theorie is er ruimte voorzien voor oefeningen en het uitwisselen van tips en ervaringen met elkaar.

Basisvorming justitieassistenten

Binnen deze basisvorming verkennen we het complexe fenomeen van middelengebruik. We overlopen samen de belangrijkste factoren die een rol spelen bij gebruik en evolutie naar problematisch middelengebruik. Daarnaast krijgen jullie inzicht in de behoeften van mensen met problematisch middelengebruik en hoe het hulpverleningsaanbod hierop moet worden afgestemd.

Jullie maken ook kennis met de belangrijkste actoren in de alcohol- en drughulpverlening en we maken jullie vertrouwd met verschillende componenten in het omgaan met verslaafd gedrag, inclusief praktische handvatten voor de praktijk. Bovendien zullen we de geest van motiverende gespreksvoering verkennen, evenals strategieën voor terugval en terugvalpreventie.

Daarnaast bieden we online cursussen aan die jullie meer inzicht geven in verschillende soorten middelen, zoals alcohol, cannabis, opioïden, stimulantia & empathogenen, en gokken als gedragsverslaving. Hierbij bespreken we effecten, risico’s en beschikbare hulpopties.

Safe ‘n Seminarie (3/3)

De Safe ‘n Seminaries zijn een voorbereiding op het peersvormingsweekend, waar nieuwe peers opgeleid worden in verschillende thema’s. Tijdens het seminarie is er ruimte om vragen te stellen en in interactie te gaan. De inhoud van de drie seminariemomenten zijn hetzelfde. Tijdens de seminarie worden ook momenten voor verwerking van de inhoud voorzien (in de vorm van kleine testjes).

Safe ‘n Seminarie (2/3)

De Safe ‘n Seminaries zijn een voorbereiding op het peersvormingsweekend, waar nieuwe peers opgeleid worden in verschillende thema’s. Tijdens het seminarie is er ruimte om vragen te stellen en in interactie te gaan. De inhoud van de drie seminariemomenten zijn hetzelfde. Tijdens de seminarie worden ook momenten voor verwerking van de inhoud voorzien (in de vorm van kleine testjes).

Safe ‘n Seminarie (1/3)

De Safe ‘n Seminaries zijn een voorbereiding op het peersvormingsweekend, waar nieuwe peers opgeleid worden in verschillende thema’s. Tijdens het seminarie is er ruimte om vragen te stellen en in interactie te gaan. De inhoud van de drie seminariemomenten zijn hetzelfde. Tijdens de seminarie worden ook momenten voor verwerking van de inhoud voorzien (in de vorm van kleine testjes).

Webinar gokken: hoe maak jij het verschil voor deze verborgen problematiek?

Gokverslaving blijft te vaak en te lang onder de radar. Jij kan hierin mee het verschil maken. Mensen die problemen hebben met gokken zoeken daarvoor niet vaak hulp. Wel zoeken ze eerder hulp voor de ernaast bestaande psychische, medische, sociale en/of financiële problemen. Zo kom jij misschien wel met hen in contact.

Welke signalen kan je linken aan gokproblemen? En hoe ga je als hulpverlener of welzijnswerker aan de slag met cliënten met een gokprobleem? Wat zijn de mogelijkheden naar hulpverlening toe? En hoe ervaren cliënten dit proces zelf?

In dit gratis inleidend webinar brengt Dirk De Troy zijn verhaal als ervaringsdeskundige en vertelt Ronny Willemen vanuit zijn jarenlange praktijkervaring hoe gokken kan evolueren tot een gokstoornis. Vanuit VAD brengen we een overzicht van ondersteunende materialen die je kan gebruiken in jouw praktijk en presenteren we een gloednieuwe brochure ‘Bezorgd over gokken’