Skip to main content

Training categorie: Basisvormingen

Basisvorming justitieassistenten

Binnen deze basisvorming verkennen we het complexe fenomeen van middelengebruik. We overlopen samen de belangrijkste factoren die een rol spelen bij gebruik en evolutie naar problematisch middelengebruik. Daarnaast krijgen jullie inzicht in de behoeften van mensen met problematisch middelengebruik en hoe het hulpverleningsaanbod hierop moet worden afgestemd.

Jullie maken ook kennis met de belangrijkste actoren in de alcohol- en drughulpverlening en we maken jullie vertrouwd met verschillende componenten in het omgaan met verslaafd gedrag, inclusief praktische handvatten voor de praktijk. Bovendien zullen we de geest van motiverende gespreksvoering verkennen, evenals strategieën voor terugval en terugvalpreventie.

Daarnaast bieden we online cursussen aan die jullie meer inzicht geven in verschillende soorten middelen, zoals alcohol, cannabis, opioïden, stimulantia & empathogenen, en gokken als gedragsverslaving. Hierbij bespreken we effecten, risico’s en beschikbare hulpopties.

Basisvorming justitieassistenten

Binnen deze basisvorming verkennen we het complexe fenomeen van middelengebruik. We overlopen samen de belangrijkste factoren die een rol spelen bij gebruik en evolutie naar problematisch middelengebruik. Daarnaast krijgen jullie inzicht in de behoeften van mensen met problematisch middelengebruik en hoe het hulpverleningsaanbod hierop moet worden afgestemd.

Jullie maken ook kennis met de belangrijkste actoren in de alcohol- en drughulpverlening en we maken jullie vertrouwd met verschillende componenten in het omgaan met verslaafd gedrag, inclusief praktische handvatten voor de praktijk. Bovendien zullen we de geest van motiverende gespreksvoering verkennen, evenals strategieën voor terugval en terugvalpreventie.

Daarnaast bieden we online cursussen aan die jullie meer inzicht geven in verschillende soorten middelen, zoals alcohol, cannabis, opioïden, stimulantia & empathogenen, en gokken als gedragsverslaving. Hierbij bespreken we effecten, risico’s en beschikbare hulpopties.

Oplossingsgericht werken met mensen met een verslaving

In de voormiddag laten we je kennismaken met wat oplossingsgericht werken juist inhoudt en betekent. De visie van oplossingsgericht werken gaat ervan uit dat ieder mens altijd eigen competenties of krachtbronnen ter beschikking heeft, hoe complex en wanhopig een situatie ook moge zijn. De focus bij oplossingsgericht werken ligt op de gewenste situatie. In de begeleiding benadruk je de reeds bereikte successen van de cliënt en zet je de competenties en mogelijkheden van de cliënt in de verf. Doelen worden daarbij zeer concreet en haalbaar geformuleerd.

In de namiddag gaan we concreter in op wat oplossingsgericht werken kan betekenen voor en in de verslavingszorg en hoe er aan de slag kan gegaan worden met oplossingsgerichte visie en methodieken.

Ondersteunen van mensen met een verslaving en verstandelijke beperking

Mensen met een (lichte) verstandelijke beperking zijn kwetsbaar voor psychiatrische stoornissen, waaronder ook verslavingsproblemen. Als begeleider in de verslavingszorg is het belangrijk om enerzijds de verstandelijke beperking te detecteren en anderzijds hier rekening mee te houden binnen de (groeps)begeleiding.

De volgende items worden behandeld in deze vorming:

 • Wat is een verstandelijke beperking?
 • (H)erkennen van verstandelijke beperking bij onze doelgroep en aanpak van mensen met een verstandelijke beperking in de verslavingszorg.
 • Handvatten om de eigenheid van personen met een verstandelijke beperking te herkennen.
 • Tips om aan te sluiten bij de emotionele ontwikkeling van je cliënt.

Tips om je begeleiding beter af te stemmen op personen met een verstandelijke beperking.

Grondhouding van de hulpverlener en tips voor communicatie.

Webinar: Hoe ga je in gesprek over middelengebruik, gamen of gokken ? (najaar)

In dit webinar maak je kennis met de leidraad en inspiratiebox ‘Mijn cliënt en middelengebruik, gamen en gokken’. Dit is een interactief plukboek dat meer dan 25 kant-en-klare methodieken bevat. We geven je enkele praktische tips mee om het gesprek aan te gaan. En maken je wegwijs in dit materiaal aan de hand van een aantal methodieken, zodat jij na het webinar een concreet beeld hebt van hoe je de leidraad in je gesprekken kan toepassen.

Na de voorstelling gaan we in op vragen van de deelnemers tijdens een Q&A.

Basisvorming alcohol- en drugpreventie

De redenen voor middelengebruik en de oorzaken van verslavingsproblemen zijn complex en multifactorieel. Daarom situeert de aanpak ervan zich op een continuüm van preventie, vroeginterventie, hulpverlening, schadebeperking en maatschappelijke integratie.

Het voorkomen van problemen als gevolg van alcohol- en ander druggebruik (preventie) is geen nattevingerwerk. Na een inleiding in de problematiek en het interventiecontinuüm krijg je de basiskaders mee die we gebruiken in de alcohol- en drugpreventiepraktijk en verdiepen we ons in kwaliteitsvolle preventie. Je maakt ook kennis met het preventieaanbod voor enkele sectoren naar keuze.

Dag 1:

Dag 1 starten we met enkele basisbegrippen en zoomen in op de beïnvloedende factoren voor middelengebruik en -problemen. Daarna staan we stil bij het interventiecontinuüm met een overzicht van het preventie- en hulpverleningslandschap.

Begeleiders: Karen Vanmarcke, Gilles Geeraerts &Femke Wijgaerts, VAD

Dag 2, 3 en 4:

Kwaliteitsvolle preventie – EUPC

Deze drie dagen richten zich naar drugpreventieprofessionals, beslissings- en beleidsmakers die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun kennis en vaardigheden omtrent preventiewetenschap en kwaliteitsstandaarden. Binnen Europa is het EUPC (European Prevention Curriculum) de hoeksteen voor het trainen van personen die werken rond preventie van middelengebruik. We zien namelijk nog steeds dat slecht ontworpen preventieve interventies die weinig of geen bewijs van effectiviteit hebben geïmplementeerd worden in diverse settings. De EUPC- training focust zich op de evidentie die er is en hoe deze in de praktijk geïmplementeerd kan worden.

In deze 3 dagen training maak je kennis met:

 • Preventie als wetenschap en de gemeenschappelijke taal: etiologie, epidemiologie en socialisatie;
 • Evidence-based preventie;
 • Effectieve Europese preventieprogramma’s;
 • Tools voor implementatie en evaluatie van preventie-interventies;
 • Preventie op school, in het gezin en op het werk;
 • Principes van omgevingsgerichte preventie, mediagebaseerd preventie en gemeenschapsgerichte preventie
  En leer je om te pleiten voor preventie (advocacy)

Indien gewenst kan er via e-learning op deze inhoud verder gebouwd worden (verdieping).

We adviseren om volgend handboek aan te kopen of uit te lenen via de VAD-bibliotheek:  ‘Annemie Coone, Johan Jongbloet, Peer van der Kreeft, HOGENT (2020), Europees Preventiehandboek. Een leidraad voor wetenschappelijk onderbouwde preventie in de praktijk, vertaling van European Prevention Curriculum (EMCDDA), uitgave Politeia.’

Begeleider: opgeleide mastertrainers: Johan Jongbloet, HoWest – Annemie Coone, HoGent – Cynthia Deman, CGG Waas en Dender – Giovanni Laleman, CGG Noord-West-Vlaanderen – Marjet Vanderstraeten, ZorGGroep Zin – Karen Vanmarcke, VAD – Jolien Moernaut, VAD.

Dag 5:

 Een alcohol- en drugbeleid

De basismethodiek van alcohol- en drugpreventie is geïntegreerd werken aan  regelgeving, educatie, begeleiding en omgevingsinterventies. Tijdens deze dag krijg je de basisprincipes mee van een alcohol- en drugbeleid, zowel binnen een sector als intersectoraal (lokaal beleid). Wat is de meerwaarde van een beleid? Wat zijn obstakels? En op welke manier kan je in een organisatie en op gemeentelijk niveau hiermee aan de slag?

Begeleiders: David Möbius en Joyce Borremans, VAD

Dag 6:

Speeddates met sectorverantwoordelijken naar keuze

Tijdens de speeddates kom je meer te weten over de specificiteit van de gekozen sector en het VAD-aanbod voor deze sector. We maken ruimte voor jouw vragen. Na inschrijving vragen wij naar jouw voorkeur van sectoren.

 • Jeugdwerk
 • Onderwijs
 • Welzijn
 • Eerstelijnsgezondheidszorg
 • Uitgaan/horeca
 • Sport
 • Arbeid
 • Gezinnen/opvoedingsondersteuning
 • Vroeginterventie
 • Mensen met een migratieachtergrond

Begeleiders: VAD-sectorverantwoordelijken

Vorming op maat CGG PW TAD: changemanagement

Met deze vorming trachten we handvaten aan te reiken die preventiewerkers kunnen helpen bij opdrachten in zeer uiteenlopende organisaties en settings.

Om de vormingsdag zo concreet en ook zo interactief mogelijk te maken, vragen we om bij deze inschrijving enkele concrete casussen door geven waarbij jullie met veranderingsprocessen geconfronteerd werden die zowel heel goed verliepen als voorbeelden die minder goed werden onthaald.

ACT en verslaving

Tijdens de opleiding doorlopen we de zes kernprocessen van ACT en leggen we de link met concrete voorbeelden uit de verslavingszorg: accepteren wat niet veranderd kan worden, afstand nemen van blokkerende gedachten, met de aandacht vanuit een ruimer perspectief in het hier en nu blijven (zelf-als-context), toegewijd handelen in de lijn van wat écht belangrijk is in het leven.

Specifieke aandachtspunten bij verslaving zoals weerstand, impulsiviteit en herval bekijken we vanuit ACT.

Driedaagse training effectieve preventie – EUPC

Effectieve preventie – EUPC

Deze drie dagen richten zich naar drugpreventieprofessionals, beslissings- en beleidsmakers die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun kennis en vaardigheden omtrent preventiewetenschap en kwaliteitsstandaarden. Binnen Europa is het EUPC (European Prevention Curriculum) de hoeksteen voor het trainen van personen die werken rond preventie van middelengebruik. We zien namelijk nog steeds dat slecht ontworpen preventieve interventies die weinig of geen bewijs van effectiviteit hebben, geïmplementeerd worden in diverse settings. De EUPC- training focust op de evidentie die er is en hoe deze in de praktijk geïmplementeerd kan worden.

De training

– laat je in groep oefenen met de tools en instrumenten van het European Prevention Curriculum 
– zal gebaseerd zijn op jouw eigen ervaring en op reflecties op jouw eigen praktijk;
– laat je onderling uitwisselen met andere deelnemers;
– is gebaseerd op het curriculum met een theoretisch kader.

In deze training maak je kennis met:

 • Preventie als wetenschap en de gemeenschappelijke taal: etiologie, epidemiologie en socialisatie;
 • Evidence-based preventie;
 • Effectieve Europese preventieprogramma’s;
 • Tools voor implementatie en evaluatie van preventie-interventies;
 • Preventie op school, in het gezin en op het werk;
 • Principes van omgevingsgerichte preventie, mediagebaseerd preventie en gemeenschapsgerichte preventie
  En leer je om te pleiten voor preventie (advocacy)

We adviseren om volgend handboek aan te kopen of uit te lenen via de VAD-bibliotheek:  ‘Annemie Coone, Johan Jongbloet, Peer van der Kreeft, HOGENT (2020), Europees Preventiehandboek. Een leidraad voor wetenschappelijk onderbouwde preventie in de praktijk, vertaling van European Prevention Curriculum (EMCDDA), uitgave Politeia.’

Basisvorming psychoactieve medicatie

Psychoactieve medicatie worden voornamelijk ingenomen om gezondheidsredenen in de behandeling van ziekte of pijn. Maar ze worden ook oneigenlijk of niet-medisch gebruikt. Het kan dan gaan om psychoactieve medicatie die door anderen wordt gebruikt dan aan wie het oorspronkelijk werd voorschreven, bijvoorbeeld als zelfmedicatie, om prestaties te verbeteren, high worden of de effecten van andere geneesmiddelen of drugs tegengaan of versterken. 

In deze vorming krijg je de volgende inzichten mee: 

 • Wat is psychoactieve medicatie?
 • Wat zijn mogelijke bijwerkingen en risico’s? 
 • Waarvoor wordt het voorgeschreven? / Wat zijn indicaties? 
 • Wie gebruikt deze medicatie?