Training categorie: Basisvormingen

Webinar: Hoe ga je in gesprek over middelengebruik, gamen of gokken?

In dit webinar maak je als begeleider van mensen met een licht verstandelijke beperking kennis met de leidraad en inspiratiebox ‘Mijn cliënt en middelengebruik, gamen en gokken’. Dit is een interactief plukboek dat meer dan 25 kant-en-klare methodieken bevat. We geven je enkele praktische tips mee om het gesprek aan te gaan en maken je wegwijs in dit materiaal aan de hand van een aantal methodieken, zodat jij na het webinar een concreet beeld hebt van hoe je de leidraad in je gesprekken kan toepassen.

Na de voorstelling gaan we in op vragen van de deelnemers tijdens een Q&A. 

Basisvorming Motiverende Gespreksvoering

Motivatie vormt de motor voor verandering. Maar cliënten met een alcohol- of drugprobleem lijken vaak weinig gemotiveerd om hun gebruik te veranderen. Vaak komen ze onder druk naar de hulpverlening. En eens ze veranderen hervallen ze ook vaak in hun oude gedragspatroon. Motiverende Gespreksvoering is precies ontwikkeld om hiermee om te gaan. Het model levert waardevolle inzichten en een praktische leidraad om de autonome motivatie van cliënten te bevorderen.

In deze training krijg je inzicht in wat mensen beweegt en hoe je als hulpverlener de motivatie voor verandering kan versterken.
Meer dan een reeks technieken is Motiverende gespreksvoering (MG) een manier van zijn bij mensen. In de training krijgt de grondhouding van MG dan ook de nodige aandacht.
Het kader van de 4 processen van MG biedt een houvast voor de keuze van interventies om tot een behulpzaam contact te komen, een duidelijke focus te houden, de autonome motivatie van de cliënt te ontlokken en tijdig over te gaan naar het maken van een veranderplan.
Via actieve werkvormen oefen je de gespreksvaardigheden in om deze strategieën in praktijk te brengen.

Omgaan met alcohol- en andere drugproblemen bij jongeren in de jeugdhulpverlening – Provincie Antwerpen

Cannabis, bier, sterke drank, … ze maken allemaal deel uit van de leefwereld van jongeren. Vrienden drinken of blowen, jongeren experimenteren er zelf mee of gaan nog een stapje verder. De meeste jongeren ervaren hun gedrag niet als zorgwekkend of als een probleem. Nochtans weten we dat jongeren in de jeugdhulp extra kwetsbaar zijn om door middelengebruik in de problemen te komen.

Als jeugdhulpverlener wil je dan ook de vinger aan de pols houden en het met de jongere hebben over zijn gebruik. Maar hoe begin je daaraan?

Werkwijze

We werken zoveel mogelijk interactief aan de hand van toepassingsoefeningen en de bespreking van concrete situaties.

Omgaan met alcohol- en andere drugproblemen bij jongeren in de jeugdhulpverlening – West-Vlaanderen

Cannabis, bier, sterke drank, … ze maken allemaal deel uit van de leefwereld van jongeren. Vrienden drinken of blowen, jongeren experimenteren er zelf mee of gaan nog een stapje verder. De meeste jongeren ervaren hun gedrag niet als zorgwekkend of als een probleem. Nochtans weten we dat jongeren in de jeugdhulp extra kwetsbaar zijn om door middelengebruik in de problemen te komen.

Als jeugdhulpverlener wil je dan ook de vinger aan de pols houden en het met de jongere hebben over zijn gebruik. Maar hoe begin je daaraan?

Werkwijze

We werken zoveel mogelijk interactief aan de hand van toepassingsoefeningen en de bespreking van concrete situaties.

Omgaan met alcohol- en andere drugproblemen bij jongeren in de jeugdhulpverlening – Vlaams-Brabant en Brussel

Cannabis, bier, sterke drank, … ze maken allemaal deel uit van de leefwereld van jongeren. Vrienden drinken of blowen, jongeren experimenteren er zelf mee of gaan nog een stapje verder. De meeste jongeren ervaren hun gedrag niet als zorgwekkend of als een probleem. Nochtans weten we dat jongeren in de jeugdhulp extra kwetsbaar zijn om door middelengebruik in de problemen te komen.

Als jeugdhulpverlener wil je dan ook de vinger aan de pols houden en het met de jongere hebben over zijn gebruik. Maar hoe begin je daaraan?

Werkwijze

We werken zoveel mogelijk interactief aan de hand van toepassingsoefeningen en de bespreking van concrete situaties.

Omgaan met alcohol- en andere drugproblemen bij jongeren in de jeugdhulpverlening – Limburg

Cannabis, bier, sterke drank, … ze maken allemaal deel uit van de leefwereld van jongeren. Vrienden drinken of blowen, jongeren experimenteren er zelf mee of gaan nog een stapje verder. De meeste jongeren ervaren hun gedrag niet als zorgwekkend of als een probleem. Nochtans weten we dat jongeren in de jeugdhulp extra kwetsbaar zijn om door middelengebruik in de problemen te komen.

Omgaan met alcohol- en andere drugproblemen bij jongeren in de jeugdhulpverlening – Oost-Vlaanderen

Cannabis, bier, sterke drank, … ze maken allemaal deel uit van de leefwereld van jongeren. Vrienden drinken of blowen, jongeren experimenteren er zelf mee of gaan nog een stapje verder. De meeste jongeren ervaren hun gedrag niet als zorgwekkend of als een probleem. Nochtans weten we dat jongeren in de jeugdhulp extra kwetsbaar zijn om door middelengebruik in de problemen te komen.

Als jeugdhulpverlener wil je dan ook de vinger aan de pols houden en het met de jongere hebben over zijn gebruik. Maar hoe begin je daaraan?

Werkwijze

We werken zoveel mogelijk interactief aan de hand van toepassingsoefeningen en de bespreking van concrete situaties.

Tweejarige opleiding tot hulpverlener bij alcohol- en andere drugproblemen – 2023-2024

De tweejarige opleiding biedt inzichten in de problematiek van verslaving en handvatten voor de professionele aanpak ervan. Tijdens deze opleiding verbreed je als hulpverlener je theoretische kennis, ontwikkel je je vaardigheden verder en reflecteer je in kleine groepjes over je attitude in functie van het werken met mensen met middelenproblemen. De opleiding is gericht op hulpverleners werkzaam in gespecialiseerde centra voor problematisch middelengebruik en hulpverleners die op regelmatige basis professioneel werken met cliënten met een middelenproblematiek en/of die problematisch gokken of gamen.

Hoe gaat het in zijn werk?

De opleiding start elk jaar in februari met een groep van 18 hulpverleners en loopt door tot eind december van het jaar nadien. Per opleidingsjaar zijn er 15 verspreide opleidingsdagen in Brussel en 4 halve dagen op locatie. De opleiding omvat zowel vaste modules als keuzemodules, verwerkingsopdrachten en supervisie, gekoppeld aan werkbezoeken. Om inzichten en vaardigheden te verwerken, zetten we in op interactief werken en zelf actief aan de slag gaan met de inhoud van de opleiding.

 Lees hier alles over deelnemen aan de Tweejarige opleiding.

Sinds juni 2022 heeft deze tweejarige opleiding een Qfor-WSE-Certificatie. Qfor is een kwaliteitsmodel dat specifiek afgestemd is op training, vorming en opleiding.

Dankzij het Qfor-kwaliteitslabel, kan je voor deze opleiding gebruikmaken van het Vlaams Opleidingsverlof.

Aan de slag met blended hulpverlening in de verslavingszorg: een kennismaking met online hulp – voorjaar 2023

Tijdens deze vorming maak je kennis met blended hulpverlening. Je kan blended hulpverlening op verschillende manieren interpreteren. Welke interpretatie we ook hanteren, blended hulp onderscheidt zich van pure face-to-facehulp omdat tijdens of tussen de contacten met de cliënt webtools gebruikt worden. En blended hulp onderscheidt zich van andere vormen van onlinehulp, zoals een éénmalig chatgesprek of een volledige onlinebehandeling omdat er ook face-to-facecontacten zijn.

De belangrijkste sterktes van onlinehulp worden belicht, alsook de uitdagingen die verbonden zijn aan het online werken in de verslavingszorg. Je leert de basisvoorwaarden kennen om aan de slag te gaan met onlinehulp in je organisatie. Verder krijg je een aantal handvaten om de kwaliteit van onlinehulptools te beoordelen. En om het niet te theoretisch te houden zullen tenslotte ook enkele inspirerende praktijken met onlinehulp in de verslavingszorg worden voorgesteld.

Hulpverlening bij alcoholproblemen – voorjaar 2023

Alcohol is nog steeds de drug die het meest gebruikt wordt in onze samenleving. Ook binnen de hulpverlening is de groep mensen met een alcoholprobleem sterk vertegenwoordigd. In deze opleiding staan we op productinfoniveau stil bij de verschillende aspecten van het product alcohol, de effecten en de mogelijke gevolgen. Vanuit zijn uitgebreide klinische expertise zoomt dr. Hendrik Peuskens daarnaast ook in op de specifieke behandelaspecten bij alcoholproblemen.

Tijdens deze vorming komen o.a. de volgende thema’s aan bod:

  • Omvang van alcoholproblemen
  • Richtlijn voor een verantwoord alcoholgebruik
  • Impact van alcohol op lichamelijke en psychische gezondheid
  • Specifieke aspecten (oa. screening en diagnostiek, farmacotherapie) van hulpverlening bij alcoholproblemen
  • Medische en farmacologische aspecten van detox en ontgiftingsschema’s
  • Chronische alcoholproblematiek, Korsakoff, rehabilitatie

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze vormingen en aankondigingen