Training categorie: Verdiepende vormingen

Masterclass: Coachen van organisaties in het ontwikkelen van een alcohol- en drugpreventiebeleid

Het coachen van organisaties bij het ontwikkelen van een alcohol- en drugbeleid is een belangrijke activiteit van de alcohol- en drugpreventiewerker.

Deze organisaties kunnen zowel profit- als non-profitorganisaties zijn, zoals bedrijven, jeugdhuizen, scholen… Stuk voor stuk hebben ze specifieke organisatiekenmerken. Bij het coachen moet daarmee rekening gehouden worden. Toch zijn er in het coachingproces ―of het nu een school, een jeugdvereniging of een huisartsenkring betreft― gelijklopende fasen. Elke fase heeft duidelijke karakteristieken, waarbij de preventiewerker een aantal noodzakelijke stappen begeleidt.

Om de opleiding sterk praktijkgericht en op maat van de deelnemers op te bouwen, word je uitgenodigd een (reële of fictieve) casus uit uw preventiewerk mee te brengen, bijvoorbeeld een instelling bijzondere jeugdzorg met wie je een begeleidingsproces wenst op te zetten of een school die je op dat moment begeleidt.

Veelkleurige zorg en diversiteit(sdenken) in de verslavingszorg

Op de volgende vragen proberen we in deze opleiding een antwoord te geven:

 • Wat betekent het begrip diversiteit?
 • Wat is het belang van cultuursensitieve zorg?
 • Hoe omgaan met diversiteit?
 • Welke zijn de interculturele competenties van een hulpverlener?
 • Waarom zijn allochtonen een kwetsbare groep?
 • Wat is de betekenis en welke zijn de mogelijke oorzaken van druggebruik in de islamitische cultuur?
 • Wat is het islamitisch perspectief op geestelijke gezondheid en verslaving?
 • Hoe kunnen we participatie van allochtone cliënten en de betrokkenheid van hun (familiale) context verhogen in de drughulpverlening?
 • Wat zijn specifieke culturele risicofactoren voor gebruik, misbruik en verslaving?

Masterclass psychoactieve medicatie

Psychoactieve medicatie wordt voor verschillende redenen gebruikt of voorgeschreven. Maar ze worden daarom niet altijd oordeelkundig gebruikt. Als preventiewerker werk je mee aan het voorkomen van problemen ten gevolge van het gebruik van psychoactieve medicatie. In deze masterclass staan we eerst stil bij wat psychoactieve medicatie is, wat de risico’s zijn van het gebruik, wanneer is het oordeelkundig en wat zijn specifieke kwetsbaarheden en aandachtspunten voor het gebruik van psychoactieve medicatie bij ouderen en mensen met een beperking? Als laatste staan we stil bij preventie van het onoordeelkundig gebruik van psychoactieve medicatie.

Masterclass: Coachen van organisaties in het ontwikkelen van een alcohol- en drugbeleid

Het coachen van organisaties bij het ontwikkelen van een alcohol- en drugbeleid is een belangrijke activiteit van de alcohol- en drugpreventiewerker.

Deze organisaties kunnen zowel profit- als non-profitorganisaties zijn, zoals bedrijven, jeugdhuizen, scholen… Stuk voor stuk hebben ze specifieke organisatiekenmerken. Bij het coachen moet daarmee rekening gehouden worden. Toch zijn er in het coachingproces ―of het nu een school, een jeugdvereniging of een huisartsenkring betreft― gelijklopende fasen. Elke fase heeft duidelijke karakteristieken, waarbij de preventiewerker een aantal noodzakelijke stappen begeleidt.

Om de opleiding sterk praktijkgericht en op maat van de deelnemers op te bouwen, word je uitgenodigd een (reële of fictieve) casus uit uw preventiewerk mee te brengen, bijvoorbeeld een instelling bijzondere jeugdzorg met wie je een begeleidingsproces wenst op te zetten of een school die je op dat moment begeleidt.

Dubbele diagnose-reeks: Trauma en verslaving – mei 2022

De ontwikkeling van problematisch middelengebruik behelst een complex samenspel van biopsychosociale factoren. Ook traumatische of ingrijpende gebeurtenissen leiden vaak tot problematisch middelengebruik. Als hulpverlener werkzaam in de verslavingszorg is het belangrijk om aandacht te hebben voor eventuele onderliggende traumata. Posttraumatisch stress-stoornis (PTSS) wordt vaak (te) laat of helemaal niet ontdekt omdat cliënten hun trauma’s vaak verzwijgen.

Maar hoe screen en diagnosticeer je trauma en (complexe) PTSS? En wat doe je dan als hulpverlener? Is een behandeling van een trauma risicovol tijdens de verslavingsbehandeling? Dient eerst de verslaving aangepakt te worden? Of kan er steeds op een geïntegreerde manier gewerkt worden?

In deze vorming zoemen we in op deze relatie tussen trauma en problematisch middelengebruik. We staan kort stil bij de definiëring, kenmerken en prevalentie van trauma gelinkt aan verslaving. Belangrijker is dat de hulpverleningsaanpak ten aanzien van trauma en verslaving belicht en uitgediept wordt in al zijn facetten. We staan o.a. stil bij psycho-educatie, stabilisatie en therapieën zoals Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Je krijgt handvatten en richtlijnen over hoe je binnen de verslavingszorg omgaat met trauma.

Verdiepende vorming voor trainers Motiverende Gespreksvoering

Om Motiverende Gespreksvoering te leren is oefenen van de vaardigheden essentieel. Een belangrijk instrument daarvoor zijn oefengesprekken en rollenspelen. Hoewel deelnemers aan het oefenen krijgen een uitdaging kan zijn, is het leereffect groot. Hoe zorg je ervoor dat alle deelnemers optimaal kunnen leren uit deze oefeningen?

Rond dit centrale thema gaan we oefenen en uitwisselen. We maken ruimte om je vragen en good practices in te brengen. Volgende vragen zullen alvast aan bod komen:

 • Hoe motiveer je deelnemers om te oefenen?
 • Wanneer laat je deelnemers oefenen met eigen gedrag, wanneer laat je hen oefenen met cliëntcases? Wat kan een trainingsacteur betekenen?
 • Op welke momenten in een training zet je oefengesprekken in? Hoe zorg je voor een veilige opbouw?
 • Wanneer laat je deelnemers oefenen met heel afgebakende vaardigheden en wanneer geef je een brede oefenopdracht?
 • Hoe introduceer je oefengesprekken?
 • Wat is je rol bij het inzetten van oefengesprekken als werkvorm, van de introductie, de begeleiding tot de nabespreking?

De (therapeutische) gemeenschap zelf is de methode van behandelen

Van de bewoners in de TG wordt een actieve participatie verwacht aan het programma en in de gemeenschap. In hun groei- en veranderingsproces staan zelfhulp en wederzijdse hulp centraal. Het is essentieel dat bewoners weten hoe en waarom hét programma werkt zoals het werkt om deze zelfhulp optimaal te kunnen realiseren. Hoe beter ze de methodiek en de tools en de achterliggende principes en visie begrijpen, des te meer hun motivatie en “readiness” enerzijds, en hun bekwaamheid om effectief aan de slag te gaan én dus te groeien en te veranderen anderzijds, verbetert.

Het is wetenschappelijk bewezen dat er een positieve correlatie is tussen beide. Hoe actiever bewoners deelnemen,  hoe langer de aanwezigheid/deelname aan het programma én dus hoe groter dé kans op herstel op lange termijn. 

Het bewaken van de kwaliteit van deze kennisoverdracht is één van de kerntaken en noodzakelijke competenties van de dagelijkse begeleiding. Dit betreft zowel de theoretische achtergrond over dit unieke behandelingsmodel als de implementatie en concrete toepassing ervan. Het vereist bij het team een gezamenlijke en grondige kennis over het behandelingsmodel dat de therapeutische gemeenschap is. 

Deze opleiding is gericht op de theoretische en praktische kennisoverdracht van dit model van zelfhulp. Als staflid maak je actief deel uit ván de therapeutische gemeenschap en van hét behandelingsmodel. Weten wát je doet en waarom je hét doet is noodzakelijk. Het model écht begrijpen zodat je in staat bent als staflid in de therapeutische gemeenschap  op een integere, doorleefde manier te handelen. Dit vanuit de verschillende stafrollen alsook in je relaties en interacties met bewoners, met collega’s en het ganse team.

Dubbele diagnose-reeks: Trauma en verslaving – november 2022

De ontwikkeling van problematisch middelengebruik behelst een complex samenspel van biopsychosociale factoren. Ook traumatische of ingrijpende gebeurtenissen leiden vaak tot problematisch middelengebruik. Als hulpverlener werkzaam in de verslavingszorg is het belangrijk om aandacht te hebben voor eventuele onderliggende traumata. Posttraumatisch stress-stoornis (PTSS) wordt vaak (te) laat of helemaal niet ontdekt omdat cliënten hun trauma’s vaak verzwijgen.

Maar hoe screen en diagnosticeer je trauma en (complexe) PTSS? En wat doe je dan als hulpverlener? Is een behandeling van een trauma risicovol tijdens de verslavingsbehandeling? Dient eerst de verslaving aangepakt te worden? Of kan er steeds op een geïntegreerde manier gewerkt worden?

In deze vorming zoemen we in op deze relatie tussen trauma en problematisch middelengebruik. We staan kort stil bij de definiëring, kenmerken en prevalentie van trauma gelinkt aan verslaving. Belangrijker is dat de hulpverleningsaanpak ten aanzien van trauma en verslaving belicht en uitgediept wordt in al zijn facetten. We staan o.a. stil bij psycho-educatie, stabilisatie en therapieën zoals Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Je krijgt handvatten en richtlijnen over hoe je binnen de verslavingszorg omgaat met trauma.

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze vormingen en aankondigingen